Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Самостійна реєстрація відключена. Реєструвати користувачів може тільки адміністратор. Для реєстрації викладачам слід звернутися до відповідальних на кафедрі або до сектору дистанційного навчання.

Запитання до адміністратора можна надсилати на e-mail: elnchstu@gmail.com

Студенти реєструються адміністратором за поданням списків з деканатів. Логін і пароль складається з позначення факультету і номеру залікової книжки. Наприклад: mp123456. У зв'язку із різними позначеннями у залікових книжках на різних факультетах, кирилічні символи у логіні і першому паролі  замінені на маленькі символи латиниці без пробілів, знак "/" на "-". Наприклад, позначення юридичного факультету: ДПСЗб 11111/01 замінено на urdpszb11111-01

У студентів заочної форми навчання на деяких факультетах логін і пароль може закінчуватися літерою "z". Наприклад: mp123456z

Після першого входження в систему рекомендується поміняти пароль!

Позначення факультетів:

is - Інженерно-будівельний факультет

mt - Механіко-технологічний факультет

fn - Фінансово-економічний факультет

oe - Обліково-економічний факультет

ek - Факультет економіки та підприємництва (реєстрація до 2015 року!)

gs - Факультет господарського права та соціального забезпечення (реєстрація до 2015 року!)

sr - Факультет соціальної роботи

ur - Юридичний факультет

it - Факультет електронних та інформаційних технологій

ps - Факультет праці та соціального управління (реєстрація до 2015 року!)

pt - Факультет життєдіяльності, природокористування і туризму

mk - Факультет проектного менеджменту та управління якістю (реєстрація до 2015 року!)

mp - Факультет проектного менеджменту, управління якістю та життєзабезпечення

po - Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації