Дистанційне навчання Чернігівського національного технологічного університету

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Увага! Самостійна реєстрація відключена. Реєструвати користувачів може тільки адміністратор. Для реєстрації необхідно надіслати адміністратору на e-mail: elnchstu@gmail.com листа, де вказати:

1. Групу (для викладачів - назву кафедри)

2. Прізвище, ім'я, по-батькові

3. адресу e-mail (на цю адресу прийде повідомлення про реєстрацію. Російські поштові адреси прийматися не будуть - відповідно до Указу Президента України від 15 травня 2017 р. № 133/2017)

4. бажаний логін (маленькими латинськими символами, без пробілів)

Після перевірки адміністратором Вам буде вислано на вказаний e-mail повідомлення про реєстрацію і тимчасовий пароль (може попасти в спам!). Цей пароль рекомендується одразу поміняти, коли зайдете в систему! Тимчасовий згенерований пароль може містити всілякі знаки, у тому числі коми, крапки, двокрапки, тире і т.д. Уважно вводьте тимчасовий пароль!

Запитання до адміністратора можна надсилати на e-mail: elnchstu@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

ATTENTION! Self-registration is disabled. Only administrator can register the users. To register, you must send a letter to the administrator by e-mail: elnchstu@gmail.com, where to specify:

1. Group (for teachers - the name of the department)

2. Surname, name, and patronymic

3. E-mail address (Russian postal addresses will not be accepted according to the Decree of the President of Ukraine dated May 15, 2017 No. 133/2017)

4. Desired login (small Latin characters, no spaces)

After checking the received information, the administrator will send you a letter to specified in registration e-mail with login and temporary password (it can get into spam!). It is recommended to change this password immediately when you log on! A temporary password can contain all kinds of characters, including commas, dots, colons, dashes, etc. Please enter a temporary password carefully!

You can send questions to the administrator by e-mail: elnchstu@gmail.com